BIBLIOTEKA WYDZIAŁU
FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
tel. (042) 6355727, 6355728,
Biblioteka Fizyczna powstała w 1984 roku. Gromadzi literaturę polską i zagraniczną z zakresu fizyki, matematyki i informatyki. Biblioteka działa w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, którego podstawę stanowi Biblioteka Uniwersytecka, nadzorująca i koordynująca działalność systemu.
  • Lipiec - Wrzesień pn-pt godz. 10.00-14.00
  • Październik - Czerwiec: pn-pt. godz. 9.00 - 14.30
  • wybrane soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00 (sem. letni 2018/19 - 9.III, 16.III, 30.III, 13.IV, 11.V, 18.V, 15.VI i 29.VI)
  • st. bibliotekarz mgr Ewa Wojtasik ewojtasik (@) fic.uni.lodz.pl
    st. bibliotekarz mgr Hanna Pietrasik-Jonczyk hjonczyk (@) phys.uni.lodz.pl

    Multiwyszukiwarka Ebsco Discovery Search to najnowocześniejsze narzędzie wyszukiwawcze wykorzystywane przez wiodące uczelnie na świecie. Multiwyszukiwarka umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu sieciowych zasobów informacji: baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych, a także katalogu bibliotecznego, Repozytorium UŁ oraz Biblioteki Cyfrowej UŁ.

    Od października 2015 r. w Bibliotece Fizycznej obowiązuje elektroniczny sposób zamawiania książek. Zbiory BF w katalogu głównym Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oznaczone są skrótem ZBF, po nim następuje sygnatura wewnętrzna biblioteki np. : ZBF 1200, ZBF W1823, ZBF M432.