KATEDRA FIZYKI JĄDROWEJ
i BEZPIECZEŃSTWA RADIACYJNEGO
   

Pracownia Promieniowania Jądrowego i Dozymetrii

    Na stronie internetowej PPJiD znajdziesz m.in. instrukcje ćwiczeń wykonywanych w Pracowni. Specjalizacja dydaktyczna
w zakresie fizyki medycznej

  • daje przygotowanie do pracy ze specjalistyczną aparaturą medyczną (elektroniczną i komputerową) znajdującą się w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia;

  • uczy wielu metod stosowanych w badaniach oraz sposobu myślenia i podejścia charakterystycznego dla nauk ścisłych, które z powodzeniem mogą być stosowane w innych dziedzinach przy rozwiązywaniu różnych problemów;

  • zapewnia solidną wiedzę w zakresie ochrony radiologicznej ludzi narażonych na działanie promieniowania jonizującego, potrzebną do obsługi nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w medycynie i  przemyśle, w perspektywie również niezbędną w pracy w elektrowniach jądrowych.

Wiedza uzyskiwana przez studentów na specjalności fizyka medyczna jest istotnie wzbogacana na zajęciach prowadzonych w łódzkich ośrodkach medycznych: w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, w Zakładzie Medycyny Nuklearnej UMed w Łodzi oraz w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. 

W Katedrze wykonywane są prace dyplomowe z zakresu fizyki medycznej i z fizyki jądrowej. Prace te są ściśle skorelowane z badaniami naukowymi prowadzonymi przez nauczycieli akademickich Katedry.

Absolwenci, którzy uzyskali dyplom w zakresie fizyki medycznej, a także fizyki jądrowej, mogą podejmować pracę w szkolnictwie i na uczelniach wyższych, jako pracownicy naukowi albo techniczni, szczególnie w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę.

Spośród instytucji będących potencjalnymi miejscami pracy zajmujących się zagadnieniami związanymi tematycznie z prowadzonymi przez nas specjalizacjami, można przykładowo wymienić: Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Warszawa), Instytut Fizyki Jądrowej PAN (Kraków), Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (Warszawa), Instytut Medycyny Pracy (Łódź), Zakład Medycyny Nuklearnej UMed (Łódź), Regionalny Ośrodek Onkologiczny Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, inne szpitale oraz zakłady i laboratoria stosujące promieniowanie jonizujące albo nadzorujące jego wykorzystywanie. Do nich zalicza się także szereg laboratoriów w przemyśle oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Najlepsi absolwenci mogą kontynuować proces kształcenia na studiach doktoranckich (takie studia są prowadzone przez nasz Wydział).