KATEDRA FIZYKI JĄDROWEJ
i BEZPIECZEŃSTWA RADIACYJNEGO
   

Katedra Fizyki Jądrowej
i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź, Polska
tel./fax: (+48) 42 635 56 21
Kierownik: dr hab. Jarosław Perkowski, prof. UŁ
E-mail: jaroslaw.perkowski@uni.lodz.pl
tel. (+48) 42 635 56 41


Uniwersytet Łódzki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Tematyka naukowa Katedry

doświadczalna fizyka jądrowa,
ochrona radiologiczna.

Więcej informacji: pod zakładką Nauka.
Dydaktyka

– opracowanie i koordynowanie programu studiów I i II stopnia na specjalności fizyka medyczna;

– zajęcia dydaktyczne na kierunkach fizyka (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) i informatyka (studia inżynierskie i magisterskie); w szczególności zajęcia specjalistyczne na specjalności fizyka medyczna, ukierunkowanej na zagadnienia bezpieczeństwa radiacyjnego pacjentów i personelu medycznego podczas prac z zakresu diagnostyki i terapii medycznej.

W skład Katedry wchodzi dobrze wyposażona Pracownia Promieniowania Jądrowego i Dozymetrii dysponująca nowoczesnym zestawem aparatury do prowadzenia przez studentów prostych eksperymentów. Dotyczą one rejestracji i spektrometrii promieniowania alfa, beta i gamma oraz neutronów, badania właściwości promieniowania i oddziaływania z materią. Pomiary dozymetryczne wykonywane są za pomocą standardowych dozymetrów promieniowania jonizującego, dozymetrów termolumine-scencyjnych, a także sprzętu przeznaczonego do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej. Pracownia posiada źródła wszystkich wymienionych rodzajów promieniowania oraz źródło promieniowania X.

Studia doktoranckie
– prowadzimy opiekę nad doktorantami, którzy podejmują studia III stopnia na kierunku fizyka, w zakresie fizyki jądrowej i fizyki medycznej.

Detektor EAGLE 1

Aparat rentgenowski z komorą transmisyjną

Detektor EAGLE

Czytnik TLD RA 04