KATEDRA FIZYKI JĄDROWEJ
i BEZPIECZEŃSTWA RADIACYJNEGO
   

Nasza specjalność: fizyka medyczna

Fizyka medyczna jest jedną ze specjalności kierunku fizyka prowadzoną na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ na studiach licencjackich i magisterskich.

Ukończenie studiów o specjalności fizyki medycznej daje przygotowanie do pracy zawodowej wymagającej specyficznych kwalifikacji. Większość absolwentów podejmuje pracę zgodnie z kierunkiem studiów.

Postęp ilościowy i jakościowy w zakresie zastosowania aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące powoduje, że do sprawnego i bezpiecznego działania aparatury niezbędny jest wykwalifikowany personel. Do tej grupy specjalistów należą m.in. fizycy medyczni.
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa określają zakres działalności jednostek ochrony zdrowia, w których zatrudnienie fizyków jest obowiązkowe. Ponadto, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, w roku 2018 będą w Polsce ustanowione przepisy, które jeszcze dodatkowo podniosą rolę fizyków w zapewnieniu bezpieczeństwa radiacyjnego.

Program studiów fizyki medycznej na UŁ jest ułożony w taki sposób, że absolwenci mogą skorzystać z udogodnienia przewidzianego w przepisach prawa: do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej mogą przystąpić bez uczestniczenia w szkoleniu.  


Studia nie są łatwe, ale nie obawiaj się!
Nauczyciele akademiccy mają świadomość małej liczby godzin fizyki w szkole i są przygotowani do nauczania każdego, kto będzie chciał się uczyć.