Secretary: Justyna Czerwińska, e-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl
Address: ul.Pomorska 149/153, 90-236 Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 6355687Michał Piskorski, MSc
Position:
electronics engineer
E-mail:
Phone:
(+48) 42 635-56-88
Room:
B 173
Recent publications
1:
A. Majcher, M. Mrozek, A. Zbrowski, W. Olejniczak, S. Pawłowski, M. Piskorski
Mikroskop STM/AFM do zastosowań badawczych w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz dydaktyce szkół wyższych
PROBLEMY EKSPLOATACJI, 3, 173-188 (2011)
Recent conferences
2:
S. Pawłowski, M. Piskorski, G. Dobiński, M. Smolny, W. Olejniczak, A. Majcher, M. Mrozek
Układ synchronicznej cyfrowej detekcji amplitudy i fazy składowych harmonicznych sygnału pochodzącego z sondy pomiarowej w dynamicznym mikroskopie sił atomowych
Seminarium STM/AFM 2012
November 28 - December 2 2012, Zakopane - Poland
1:
S. Pawłowski, W. Olejniczak, A. Zbrowski, A. Majcher, M. Piskorski, G. Dobiński, M. Smolny, M. Chwiałkowski, A. Sędkowski, M. Mrozek
STM/AFM system for application in high education and industry
VI Seminarium „Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM”
December 1 - 5 2010, Zakopane, Polska