Secretary: Justyna Czerwińska, e-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl
Address: ul.Pomorska 149/153, 90-236 Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 6355687Projects:
On going:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Completed:
7.
8.
9.
10.