Secretary: Justyna Czerwińska, e-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl
Address: ul.Pomorska 149/153, 90-236 Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 6355687Zgłoszenie patentowe Nr. P. 410786 z dnia 29.12.2014
Tytuł wynalazku
Drukowane antystatyczne wykończenia tekstyliów z użyciem rGO
Krótki opis
Przedmiotem wynalazku jest sposób wykończenia tekstyliów, nadający im
właściwości antyelektrostatyczne i przewodnictwo powierzchniowe.
Tekstylia są wykończane z użyciem tlenku grafenu poprzez nadruk Ink-Jet,
a optymalne właściwości funkcjonalne otrzymujemy po kąpieli w stężonym kwasie HBr.
Autorzy wynalazku
Krucińska I. (PŁ), Puchalski M. (PŁ), Skrzetuska E. (PŁ), Draczyński Z. (ITME),
Jagiełło J. (ITME), Aksiesionek M. (ITME), Lipińska L. (ITME),
Sieradzki Z. (Qwerty), Kołodziejczyk K. (ITME), Dąbrowski P. (UŁ),
Własny I. (UŁ), Rogala M. (UŁ), Klusek Z. (UŁ)
Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2015 w Paryżu
Z przyjemnością informujemy, że wynalazek:
„Drukowane antystatyczne wykończenia tekstyliów z użyciem rGO”,
został uhonorowany srebrnym medalem podczas 114 Międzynarodowych Targach Wynalazczości
CONCOURS LEPINE 2015, które odbyły się w Paryżu w dniach 29.04. - 10.05.2015.

Wynalazek został opracowany w trakcie realizacji projektu pt.:
„Wytworzenie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku
powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej”
(„Production of graphene-based inks and pastes and development of the technology of printing
for flexible electronics” - GRAPH-PRINT) z konkursu Graf-Tech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Łódzki, a kierownikiem projektu profesor dr hab. Zbigniew Klusek.

Zgłaszającym wynalazek do udziału w konkursie jest współwykonawca projektu Politechnika Łódzka,
Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej pod kierunkiem
prof. dr hab. Izabelli Krucińskiej.

Współtwórcami są również pracownicy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
z Zakładu Technologii Chemicznych kierowanego przez dr inż. Ludwikę Lipińską.

Parterem przemysłowym w projekcie jest Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY
kierowane przez pana Zbigniewa Sieradzkiego.