Aparatura w Pracowni Badań Materiałowych
 

Elektronowy mikroskop skaningowy Vega

     Elektronowy mikroskop skaningowy Vega produkcji TESCAN jest nowoczesnym mikroskopem cyfrowym drugiej generacji. Pozwala na obserwację powierzchni próbek przy powiększeniach do 500000 razy z maksymalną rozdzielczością, przy rejestracji elektronów wtórnych, równą 3.5 nm. Mikroskop ten współpracuje z analizatorem EDX.  Zakres energii  pierwotnej wiązki elektronowej w mikroskopie wynosi od 500eV do 30keV.
     Mikroskop może pracować zarówno w modzie wysokopróżniowym jak i niskopróżniowym.