Aparatura w Pracowni Badań Materiałowych
 

  Mikroanalizator rentgenowski EDX

     Do rejestracji promieniowania X dla celów jakościowej i ilościowej analizy chemicznej składu powierzchni zastosowano mikroanalizator rentgenowski EDX systemu ISIS Link 300 produkcji Oxford Instruments. Analizator wyposażony w monokrystaliczny detektor krzemowy aktywowany litem - Si(Li ) i okienko wejściowe Link Super ATV pozwala na rejestrację promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez atomy pierwiastków od berylu do uranu z maksymalną rozdzielczością energetyczną 133 eV dla linii Mn (Ka). Rozdzielczość przestrzenna mikroanalizy rentgenowskiej (zależna od energii pierwotnej wiązki elektronowej, rodzaju materiału i ukształtowania badanej powierzchni) jest rzędu 0.5 mikrometra.