Sekretariat: mgr Justyna Czerwińska, e-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl
Adres: ul.Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Tel.: (+48) 42 6355687W Katedrze prowadzone są badania teoretyczne i doświadczalne fazy skondensowanej.

Badania eksperymentalne:
 • Badanie grafenu i oddziaływania grafen-metal za pomocą mikroskopii i spektroskopii tunelowej.
 • Badanie grafenu w zastosowaniu do nadruku elastycznej elektroniki.
 • Badania procesu przełączania rezystywnego w tlenku grafenu.
 • Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badań cienkich warstw krystalicznych i amorficznych oraz ich powierzchni. Transmisyjna mikroskopia elektronowa, w tym mikroskopia Lorentza.
 • Badania powierzchni w skali atomowej. Skaningowa mikroskopia tunelowa, mikroskopia sił atomowych i magnetycznych, spektroskopia tunelowa.
 • Zastosowanie kanałowania i wstecznego rozpraszania lekkich jonów o średnich energiach w badaniach powierzchni i warstw przypowierzchniowych.
 • Fizykochemiczne badania ciał stałych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej.

Badania teoretyczne:
 • Własności układów niejednorodnych, cienkich warstw i wielowarstw z uwzględnieniem roli powierzchni i własności magnetycznych.
 • Badanie oddziaływania grafenu z metalami za pomocą metody DFT.
 • Własności układów o ograniczonej i zdeformowanej geometrii. Zjawiska poprzedzające topnienie.
 • Gigantyczny i kolosalny magnetoopór.
 • Badania deterministycznych układów chaotycznych.

W celu zapewnienia międzynarodowego poziomu powyższych badań zatrudniony jest wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników, mający do dyspozycji różnorodne współczesne wyposażenie badawcze.
W prowadzonych przez Katedrę badaniach uczestniczą studenci i doktoranci.