Egzamin z języka angielskiego

Egzaminu z języka angielskiego w sesji zimowej dla 2 roku Informatyki niestacjonarnej odbędzie się:

  • I termin: 13. lutego (sobota) w godzinach 17:00 – 20:00 
  • II termin (poprawkowy): 7. marca (niedziela) w godzinach 9:00 – 11:45

    Egzaminy odbędą się przy użyciu platformy MOODLE i w aplikacji TEAMS na wizji. Konieczne są kamery i działające mikrofony.

Wiadomość wygasa dnia 07.3.2021 r.