Wpisy zawierające informacje o sukcesach i osiągnięciach pracowników i studentów Wydziału

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ znaleźli się w gronie laureatów IV Łódzkiego Testu Informatyków

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ znaleźli się w gronie laureatów IV Łódzkiego Testu Informatyków. Piotr Kosek został nagrodzony wyróżnieniem w dwóch kategoriach (OOP i .NET), zaś Michał Wiedeński otrzymał wyróżnienie w kategorii C++. (2015)

Dr Julian Sitarek laureatem dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych

Laureatem dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych został pracownik Katedry Astrofizyki WFiIS – dr Julian Sitarek. (2014)

Dr Bartosz Zieliński laureatem Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego

Dr Bartosz Zieliński, adiunkt w Katedrze Informatyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, został laureatem Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za 2013 rok w dziedzinie nauk ścisłych. (2014)

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zostali laureatami III edycji konkursu InnoTechAkademia

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zostali laureatami III edycji konkursu InnoTechAkademia – Od pomysłu do komercjalizacji, zorganizowanego przez Centrum Transferu Technologii UŁ. Zespół w składzie: Aleksandra Jagieła-Sochacka, Łukasz Sobczak oraz Marcin Sochacki otrzymał II nagrodę za projekt  pod tytułem Wykonanie systemu dla osób chorych na epilepsję – EpiFall. (2014)

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFiIS Damian Świdziński otrzymał Medal „Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo”

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFiIS Damian Świdziński otrzymał Medal „Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo – za wybitną działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego” (2014).

Trzech studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zostało wybranych do udziału w programie „Mentoring – Absolwent VIP UŁ”

Trzech studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (Damian Świdziński, Łukasz Wasiak, Michał Zacharjasz) zostało wybranych do udziału w programie „Mentoring – Absolwent VIP UŁ”, skierowanym do najzdolniejszych studentów, wyróżniających się pod względem swojej działalności. (2014)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ponownie otrzymał kategorię A w kompleksowej ocenie jakości naukowej jednostek naukowych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ponownie otrzymał kategorię A w kompleksowej ocenie jakości naukowej jednostek naukowych. Poprzednia kategoryzacja była wykonana w roku 2010. Kategoria jest wynikiem oceny jednostek prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (2013).

Dr Krzysztof Andrzejewski otrzymał Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Krzysztof Andrzejewski otrzymał Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w kategorii nauki ścisłe. (2013)

Dr Jagoda Sławińska otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie

Dr Jagoda Sławińska otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie (2013). Temat rozprawy: Analiza właściwości elektronowych układów z grafenem metodami DFT/TB/QED.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dr. Karolowi Szałowskiemu 3-letnie stypendium dla młodych wybitnych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dr. Karolowi Szałowskiemu 3-letnie stypendium dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających imponujący dorobek naukowy (2012).