Wpisy zawierające informacje o sukcesach i osiągnięciach pracowników i studentów Wydziału

Projekt CFOOD – nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Projekt pn. CFOOD „Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych” został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii Badania przyszłości.

Ta wyjątkowa i prestiżowa nagroda wręczana jest od 2016 roku osobom i instytucjom, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na inteligentny i zrównoważony rozwój życia, społeczeństwa i gospodarki.

Projekt CFOOD jest dofinansowany przez NCBiR BIOSTRATEG3 i  realizowany jest przez Konsorcjum  w składzie: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (lider), Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz  UNIFREEZE Sp. z o.o.

Podstawowym zadaniem naukowców z Katedry Informatyki, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ jest opracowanie i oprogramowanie systemu ekspertowego do wyznaczania i optymalizacji śladu węglowego dla produktów przemysłu przetwórczo-spożywczego.

W projekcie CFOOD pracuje zespół z Katedry Informatyki WFiIS w składzie:
* Prof. dr hab. Piotr Kosiński
* Prof. dr hab. Paweł Maślanka
* Dr inż. Artur Hłobaż
* Dr Piotr Milczarski
* Dr inż. Zofia Stawska
* Dr Bartosz Zieliński

Rezultaty projektu mają duży potencjał komercyjny i stanowią przełom na rynku rolno-spożywczym, w szczególności zastosowanie nowatorskiej metody liczenia CF do produkcji nowych wyrobów. Opracowana technologia to systemowe rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na zdrowie społeczeństwa i środowisko naturalne, dzięki zwiększeniu udziału w diecie warzyw, jednocześnie zapewniając pełnowartościowe wyroby w formie szybkiej i łatwej do przygotowania. Może zostać wykorzystana na użytek zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego kraju oraz zmniejszenia negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych i zmian klimatu w aspekcie europejskiej polityki niskoemisyjnej.

PNIR2020 – List Nominacyjny – Badania przyszłości docx

Astrofizycy z WFiIS w projekcie CTA

 

Animacja pokazująca jak emisja zaobserwowana przez LST zmienia się w trakcie obrotu pulsara Prawa autorskie: Rubén López-Coto; gif: Michael R. Gallis

 

Cherenkov Telescope Array (CTA) jest międzynarodowym projektem zbudowania największego i najbardziej czułego obserwatorium promieniowania gamma wykorzystującego ponad sto teleskopów czerenkowskich. Teleskopy będą umieszczone w dwóch lokalizacjach: na wyspie La Palma w Hiszpanii oraz na pustyni Atacama w Chile. Aby CTA było w stanie optymalnie badać szeroki zakres energii, będzie składać się z trzech rodzajów teleskopów (SST, MST i LST, odpowiednio Small-, Medium- i Large- Sized Teleskope). W projektowaniu oraz konstrukcji teleskopów bierze udział Współpraca CTA złożona z ponad półtora tysiąca członków z 31 krajów.

 

 

 

Rys. 2 Teleskop LST-1
Prawa autorskie: Tomohiro Inada
https://www.flickr.com/photos/cta_observatory/50018704248/in/dateposted/

LST, o 23-metrowej średnicy lustra jest największym z planowanych typów teleskopów i jest przeznaczony głównie do obserwacji najniższych energii które będzie badać CTA, czyli promieniowania dziesiątki-setki miliardów razy bardziej energetycznego niż światło widzialne. Współpraca LST składa się z 200 naukowców spośród 11 krajów. Prototypowy  teleskop, LST-1, został zainaugurowany  w październiku 2018 i przechodzi  proces optymalizacji parametrów obserwacji i oddawania do użytku. Na początku czerwca bieżącego roku LST1 przeszedł procedurę Krytycznego Przeglądu Projektu.

 

 

 

Pulsary są to szybko rotujące, bardzo gęste gwiazdy. Emitują one promieniowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie (od radiowego przez światło widzialne i rentgenowskie, aż do promieniowania gamma) w postaci dwóch wiązek omiatających przestrzeń podobnie do latarni morskiej. Emisja na Ziemi obserwowana jest w momentach w których wiązki zwrócone są w naszym kierunku, powodując charakterystyczne impulsy. Pulsary są trudne do wykrycia przez teleskopy czerenkowskie ze względu na to, że emitują jedynie w stosunkowo niskim zakresie energii. Dotychczas jedynie 4 pulsary zostały wykryte przez teleskopy czerenkowskie. Konstrukcja LST, w szczególności duża powierzchnia zwierciadła sprawia, że świetnie nadaje się on do badań pulsarów.

Rys. 1 Szerokopasmowy widok mgławicy otaczającej pulsar Kraba (jasna kropka w środku obrazu) Prawa autorskie: NASA, ESA, G. Dubner (IAFE, CONICET-University of Buenos Aires) i in.; A. Loll i in.; T. Temim i in.; F. Seward i in.; VLA/NRAO/AUI/ NSF; Chandra/ CXC; Spitzer/JPL-Caltech; XMM-Newton/ESA; Hubble/STScI

W styczniu i lutym 2020 teleskop LST-1, podczas technicznego zbierania danych, zwrócony był w kierunku pulsara Kraba. Analiza przeprowadzonych obserwacji pokazała wzmożoną emisję w momentach, gdy strumień promieniowania zwrócony jest w kierunku Ziemi. Wyniki te zostały po raz pierwszy pokazane na zdalnym spotkaniu Współpracy LST w czerwcu bieżącego roku. Wykrycie tej emisji, pokazuje, że teleskopy LST mogą być używane do badań pulsarów. Dane te są również bardzo istotne dla Współpracy LST, ponieważ mogą być użyte do optymalizacji działania teleskopu oraz rozwijania metod analizy danych odpowiednich dla słabych, niskoenergetycznych źródeł.

Polska jest jednym z krajów silnie zaangażowanych w projekt CTA. Kilkudziesięciu naukowców i inżynierów z 13 instytucji naukowych bierze udział w projektowaniu oraz budowie teleskopów, opracowaniu programu obserwacyjnego dla nich oraz wsparciu informatycznym przetwarzania danych.

Uniwersytet Łódzki reprezentuje w projekcie LST polskie konsorcjum CTA. Naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zajmują się między innymi rozwijaniem metod analizy danych z teleskopów LST.

Więcej informacji

Materiał źródłowy: dr hab. Julian Sitarek, prof. UŁ (Katedra Astrofizyki WFiIS)
Koordynator Polskiego Konsorcjum CTA: Prof. Michał Ostrowski, UJ

Sukces dr. hab. Zbigniewa Szadkowskiego na Sri Lance

W dniach 18-19 grudnia 2019 na Sri Lance odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja nt. przemysłowych systemów informatycznych (ICIIS 2019). Kapituła Konferencji ICIIS 2019 przyznała dr. hab. Zbigniewowi Szadkowskiemu pierwsze miejsce za najlepszy artykuł w kategorii „Innowacje techniczne dla przemysłu 4.0”. Artykuł dotyczył implementacji triggera FPGA w oparciu o logikę rozmytą w wykrywaniu promieni kosmicznych, w wodnych detektorach Czerenkowa.

Promienie kosmiczne ultra wysokich energii (rzędu 1020 eV) są przedmiotem badań Obserwatorium Pierre Auger zlokalizowanym w Argentynie. Na obszarze 3000 km2 1660 detektorów powierzchniowych Czerenkowa rejestruje Wielkie Pęki Atmosferyczne inicjalizowane przez super-energetyczne cząstki przychodzące spoza Galaktyki. Strumień cząstek będących przedmiotem zainteresowania jest bardzo rzadki (1 cząstka na km2 na steradian na stulecie). Stąd rocznie na obszarze 3000 km2 rejestrowanych jest średnio tylko 30 przypadków. Do tej pory nie zarejestrowano ani jednego przypadku pochodzenia neutrinowego. Powodem może być bardzo nikły strumień neutrin lub bardzo niska efektywność triggera opracowanego jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku – trójkrotna koincydencja w jednym slocie czasowym. Artykuł przedstawiony na konferencji omawiał kolejny zaawansowany trigger oparty o logikę rozmytą. Wcześniej prof. dr hab. Zbigniew Szadkowski opracował triggery oparte o dyskretną transformatę cosinusową, sieci neuronowe, czy transformatę falkową. Postęp w elektronice i coraz to bardziej potężne obliczeniowo układy FPGA umożliwiają implementację coraz to bardziej złożonych algorytmów detekcji pracujących w czasie rzeczywistym. Mamy nadzieje, że zaawansowane algorytmy matematyczne pomogą w obniżeniu progu detekcji przypadków neutrinowych.

Dyplom

Nasza aparatura częścią Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Zespół stworzony przez śp. prof. Zbigniewa Kluska, zaś obecnie kierowany przez dr. hab. Pawła Kowalczyka, oraz aparatura dostępna w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na  naszym Wydziale są częścią Narodowego Laboratorium Fotowoltaiki, które 14 stycznia br. zostało wpisane na listę Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej skupia najnowocześniejsze i cechujące się największym potencjałem krajowe infrastruktury badawcze, które są istotne dla rozwoju nauki oraz przemysłu. Na Mapie uwzględniono 70 projektów.

Infrastruktura stworzona w łódzkiej Katedrze Fizyki Ciała Stałego, stanowiąca część Narodowego Laboratorium Fotowoltaiki, została umieszczona na liście w wyrazie uznania dla jej badawczego potencjału. Uniwersytet Łódzki był jednym ze współwnioskodawców projektu złożonego przez Uniwersytet Warszawski.

Narodowe Laboratorium Fotowoltaiki (NLF) to konsorcjum złożone z wiodących polskich instytucji naukowych prowadzących prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania energii słonecznej dla wytwarzania energii elektrycznej i jej magazynowania. W skład wchodzi 16 grup badawczych (6 z jednostek kategorii A+ i 10 z jednostek kategorii A) z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Katowic i Krakowa. Celem NLF jest integracja w skali kraju środowiska naukowego w zakresie prac nad wykorzystaniem energii słonecznej dla produkcji czystej energii, a przez stworzenie potencjału ludzkiego oraz zaplecza aparaturowego. Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się gałęzią energii, choć jej udział w globalnym zużyciu energii jest ciągle najmniejszy. Jednakże wysiłki rozwiniętego świata zmierzają w kierunku znaczącego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki. Takie podejście jest podyktowane zagrożeniem istnienia życia na Ziemi wskutek postępujących zmian klimatycznych, wywołanych w dużej mierze stosowaniem paliw kopalnych.

WFiIS stworzył spot promujący Łódź

Efektem współpracy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, firmy ABB oraz Młodzi w Łodzi jest krótki spot promujący Łódź. Materiał został zrealizowany na podstawie zwycięskiego scenariusza studenta Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach konkursu pn. „PROMO – UĆ”. W filmie Łódź pokazana jest, jako miasto zarówno akademickie, jak i przemysłowe.

Zachęcamy do obejrzenia materiału:

Prof. Paweł Kowalczyk w Radio Łódź

22 maja gościem audycji Szkiełko i Oko w Radio Łódź był prof. dr. hab. Paweł Kowalczyk z Zakładu Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych, WFiIS. Podczas audycji poruszone zostały zagadnienia niewidzialności z krainy fantazji, które coraz częściej zaglądają do laboratoriów fizycznych. Dowiedzieć się można również, czy w przyszłości będziemy mogli zniknąć. Zachęcamy do słuchania.

Dr hab. Julian Sitarek otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał dr hab. Julian Sitarek – pracownik Katedry Astrofizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Absolwenci magisterskich studiów informatycznych, specjalność Superkomputery i symulacje, otrzymali medale Za Chlubne Studia.

Absolwenci magisterskich studiów informatycznych, specjalność Superkomputery i symulacje — mgr Michał Wiedeński i mgr Mateusz Kacprzak, otrzymali medale Za Chlubne Studia. (2016)

W V edycji Łódzkiego Testu Informatyków student Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ Piotr Kosek zajął III miejsce. Nagrody i wyróżnienia dla studentów Wydziału.

W V edycji Łódzkiego Testu Informatyków student Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ Piotr Kosek zajął III miejsce, Konrad Perzyna otrzymał wyróżnienie.
Ponadto studenci Wydziału zostali nagrodzeni w kategoriach:
– algorytmika: Jakub Wójtowicz, Mateusz Bulzacki, Konrad Perzyna;
– C++: Piotr Kosek;
– OOP: Mateusz Kasprzak.
(2016)