przewody doktorskie

mgr Anna Kupczyk

mgr Tomasz Górski

mgr inż. Konrad Gruszka

mgr inż. Jakub Rzącki

mgr inż. Paweł Pietrusiewicz

mgr Piotr Witas

mgr Łukasz Janiak

mgr Agnieszka Niemczynowicz

mgr Igor Własny

mgr Justyna Samorajczyk