Biblioteka WFiIS zamknięta

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r. (Dz, U. 6 listopada poz. 1972) §6 e, biblioteki naukowe zostają zamknięte od 7 do 29 listopada 2020 r.

Wypożyczone książki będą automatycznie przedłużane, w sprawie pilnych wypożyczeń lub zwrotów książek prosimy o maila na adres: hanna.pietrasik@uni.lodz.pl 

Zamówienia nie są w tym okresie możliwe.

Wiadomość wygasa dnia 30.11.2020 r.