Badanie promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger (AugerPrime)

Tytuł projektu: Badanie promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger (AugerPrime)

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Szadkowski

Numer projektu: 2016/22/M/ST9/00198

Czas realizacji projektu: 2017-04-07 – 2020-04-06

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 999468 PLN