Badania promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger.

Tytuł projektu: Badania promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Szadkowski

Numer projektu: 2013/08/M/ST9/00322

Czas realizacji projektu: 2013-09-13 – 2017-09-12

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 4

Środki finansowe: 797810 PLN