Wprowadzone przez Monika Piłacik

Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie 1T-TaS2 i jego heterostruktur z grafenem

Tytuł projektu: Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie 1T-TaS2 i jego heterostruktur z grafenem Kierownik projektu: mgr Iaroslav Lutsyk Numer projektu: 2019/32/T/ST3/00487 Czas realizacji projektu: 2019-10-01 – 2020 -09-30 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: Etiuda 7 Środki finansowe: 137960 PLN

Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych

Tytuł projektu: Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych Kierownik projektu: dr Maciej Rogala Numer projektu: 2020/38/E/ST3/00293 Czas realizacji projektu: 2021-05-10 – 2024-05-09 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: Sonata Bis 10 Środki finansowe: 2279400 PLN

Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych

Tytuł projektu: Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalczyk Numer projektu: 2020/37/B/ST5/03929 Czas realizacji projektu: 2021-02-01 – 2024-01-31 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: OPUS 19 Środki finansowe: 2220000 PLN

Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie

Tytuł projektu: Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalczyk Numer projektu: 2019/35/B/ST5/03956 Czas realizacji projektu: 2020-06-10 – 2021-06-09 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: OPUS 18 Środki finansowe: 1498080 PLN

Spinowo – orbitalna fizyka w grafenie na skutek efektu bliskości w heterostrukturach van der Waalsa bazujących na izolatorach topologicznych z asymetryczną inwersją i półmetalach Weyla typu II

Tytuł projektu: Spinowo – orbitalna fizyka w grafenie na skutek efektu bliskości w heterostrukturach van der Waalsa bazujących na izolatorach topologicznych z asymetryczną inwersją i półmetalach Weyla typu II Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek (do 12/2019), dr hab. Paweł Kowalczyk (od 01/2020) Numer projektu: 2018/31/B/ST3/02450 Czas realizacji projektu: 2019-06-28 – 2022 – 06-27 Rodzaj projektu: Projekt naukowy […]

Hybrydowe heterostruktury van der Waalsa. Synteza i badanie własności elektronowych oraz mechanicznych w skali nanometrowej z wykorzystaniem do klasyfikacji danych algorytmów uczenia maszynowego

Tytuł projektu: Hybrydowe heterostruktury van der Waalsa. Synteza i badanie własności elektronowych oraz mechanicznych w skali nanometrowej z wykorzystaniem do klasyfikacji danych algorytmów uczenia maszynowego Kierownik projektu: dr Paweł Dąbrowski Numer projektu: 2018/30/E/ST5/00667 Czas realizacji projektu: 2019-09-02 – 2023-09-01 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: SONATA BIS Środki finansowe: 1806420 PLN

W trosce o Wasze bezpieczeństwo… #update

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce przypominamy o zmienionym sposobie prowadzenia działalności dydaktycznej na Wydziale: 👉 Wszystkie zajęcia na kierunku informatyka odbywają się zdalnie. 👉 Na kierunku fizyka, do 18 kwietnia br. zostają ZAWIESZONE zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału, czyli pracownie (Pierwsza, Druga, Specjalistyczne). Wszystkie zajęcia zostaną odrobione. 👉 Plany zajęć mogą ulegać niewielkim […]

Komunikat Dziekanatu #update

W okresie do 18 kwietnia br. Dziekanat pracuje w trybie zdalnym i pełni dyżur w budynku WFiIS w godzinach 10.00-13.00, Prosimy o kontakt mailowy (dziekanat@fis.uni.lodz.pl), Ograniczenie wizyt w Dziekanacie jedynie do spraw pilnych. UWAGA!!! PRZYPOMINAMY, ŻE LEGITYMACJE STUDENCKIE ZOSTAŁY AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONE W SYSTEMIE USOS DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021r., co nie powoduje konieczności ich dodatkowego przedłużania […]

Akademia Telekomunikacji z Ericsson

Zapraszamy na kolejną edycję Akademii Telekomunikacji Ericsson, która odbędzie się 7.04-9.04 pod postacią 3 dni, wypełnionych różnorodną tematyką webinarów. Seria spotkań jest dedykowana w pierwszej kolejności studentom, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o pracy w telekomunikacji – technologiach, językach programowania, podstawach działania sieci. Wydarzenie odbędzie się w całości online, z obowiązkowymi zapisami. Seria warsztatów została […]